Uw Klacht

Noteer wanneer en hoe U de melding heeft gedaan.

U moet dit doen: of schriftelijk – of telefonisch - of met een klachtenformulier welke U bij Uw verhuurder op zijn computer site kunt vinden.
Na Uw melding komt er een medewerker namens Uw verhuurder en die zal het probleem oplossen. Noteer wie en wanneer er iemand bij U is geweest en wat de oplossing van de klacht volgens hem is.
Wanneer Uw klacht volgens U onvoldoende is opgelost meldt U dat dan aan Uw verhuurder en geeft hem een aantal weken de tijd om Uw klacht alsnog op te lossen.

Geen oplossing voor Uw klacht?

Dan heeft U de mogelijkheid om na de klachtencommissie of naar een geschillencommissie van Uw verhuurder te gaan; of naar de landelijke huurcommissie.
Een klachten- of geschillencommissie is een door Uw verhuurder ingestelde onafhankelijke commissie welke een uitspraak doet waar Uw verhuurder en ook U zich niet aan hoeft te houden, meestal doet Uw verhuurder dat wel, maar als zij zich daar niet aan houden of U bent ontevreden over de uitspraak, dan heeft U altijd nog de mogelijkheid om naar de huurcommissie te gaan.

De huurcommissie is een landelijke commissie en die geeft een bindende uitspraak hetgeen wil zeggen dat zowel U als de verhuurder zich aan die uitspraak moet houden.

Wanneer komt de HOO in beeld?

Wanneer er volgens U geen afdoende oplossing is geboden voor Uw klacht dan kunt U terecht op het spreekuur van de HOW.
Wij begeleidden U in de stappen om een oplossing voor Uw probleem te vinden, Wij vragen Uw verhuurder om ons te informeren waarom Uw klacht niet wordt opgelost en krijgen van hem antwoord, eventueel gaan wij met Uw verhuurder in discussie om te horen wat er verder gedaan kan worden. Wij bespreken met U het antwoord en onze bevindingen op Uw probleem.
Daarna kan ook zijn dat wij het niet met U eens zijn maar met Uw verhuurder, maar dan kunt U nog zelfstandig Uw klacht voorleggen bij de huurcommissie.

Hierbij een link naar de Huurcommissie