Motie

Terug naar Nieuws

Nieuwe Achtergracht 17  1018 XV Amsterdam  Telefoon (020) 5517700  Telefax (020) 5517799 E-mai l info@woonbond.nl  Websi te www.woonbond.nl

MOTIE VERENIGINGSRAAD OVER DEAL AEDES-KABINET

De Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond, bijeen te Utrecht op 28 september 2013

Overwegende dat,

1. Aedes op 30 augustus een set afspraken (deal) gemaakt heeft met het kabinet;

2. Huurders en hun vertegenwoordiger de Nederlandse Woonbond op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij deze deal;

3. De afspraken verstrekkende gevolgen hebben voor huurders ten aanzien van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen;

4. Er zelfs expliciet een afspraak is gemaakt dat huurders de volle rekening van de verhuurdersheffing moeten betalen;

5. De balans tussen winstpunten en verliespunten negatief uitslaat als gekeken wordt naar het resultaat.

Spreekt uit dat,

- De deal tussen kabinet en Aedes geen enkel draagvlak onder hurend Nederland heeft;

- De wijze van totstandkoming het vertrouwen van huurders in Aedes en de corporatiesector ernstig schaadt;

- De deal daarom door de Nederlandse Woonbond als vertegenwoordiger van drie miljoen hurende huishoudens ten stelligste afgewezen wordt;

- Het nu aan Aedes is om het vertrouwen van huurders te herstellen door concrete stappen te zetten in het belang van hurend Nederland.

Verzoekt het bestuur deze motie openbaar te maken en te versturen naar het bestuur van Aedes.

 
 

Bekijk ook

Sociale huur in Oldambt dupe van regionale afspraken

De Huurders Organisatie Oldambt (HOO) maakt zich grote zorgen over de impact van het Regionale Prestatiekader RWLP 2018-2023, dat afgelopen 28 september werd ondertekend door o.a. de Gemeente Oldambt
 
Lees het hele bericht

Woonlastenonderzoek Oldambt

In Oldambt wordt in samenwerking met huurdersorganisaties en corporaties Acantus en Groninger Huis een woonlastenonderzoek gedaan. Het woonlastenonderzoek kijkt naar de betaalbaarheid van het wonen onder huurders.
 
Lees het hele bericht

Huurders Organisaties Oldambt in een nieuw jasje

Huurders Organisatie Winschoten heeft een naamsverandering ondergaan en heet nu Huurders Organisatie Oldambt (HOO). Tevens is in Finsterwolde de Stichting Huurders Belangen Finsterwolde (SHBF) opgericht, als opvolger van de Huurderscommissie te Finsterwolde.
 
Lees het hele bericht