Huurders Organisaties Oldambt in een nieuw jasje

}
Terug naar Nieuws

Huurders Organisatie Winschoten heeft een naamsverandering ondergaan en heet nu Huurders Organisatie Oldambt (HOO). Tevens is in Finsterwolde de Stichting Huurders Belangen Finsterwolde (SHBF) opgericht, als opvolger van de Huurderscommissie te Finsterwolde.

Stichting Huurdersbelangen Finsterwolde, die zich gaan inzetten voor huurdersbelangen in het postcodegebied 9684, werkt nauw samen met de HOO.

De HOO vertegenwoordigt de belangen voor huurders en aangesloten huurders-bewonersorganisaties in Oldambt, die niet separaat ook nog specifiek door een andere huurdersorganisatie worden vertegenwoordigd, zoals de Huurdersorganisatie Scheemda (HOS) en De Huurdersadviesgroep (HAG) van Groninger Huis.

Verklaring

Huurders Organisatie Oldambt heeft recent samen met de SHBF een verklaring opgesteld, waarbij zij aangeven geen overeenkomst te willen tekenen met de Huurders Koepel Acantus (HKA), ten aanzien van het overdragen van het wettelijk recht van de huurdesorganisatie voor het geven van beleidsadviezen aan de corporatie Acantus.

De HOO wil wel graag informatie uitwisselen met de HKA maar behoud daarnaast ook graag een eigen geluid en ziet daarin ook een meerwaarde voor de gemeente Oldambt. Zo maakt de HOO samen met andere huurderorganisaties in Oldambt, zich sterk voor een regionaal woonlastenonderzoek. De HOO zet zich tevens in voor vernieuwing en verbetering van de huurvoorraad en adviseert in Oldambt, op basis van de cijfers van het CBS, voorlopig niet méér sociale huurwoningen te onttrekken, dan dat er ook toegevoegd gaan worden.

Sociale voorraad

Daarnaast adviseert de HOO om sociale voorraad te behouden in kleine dorps- en woonkernen, ten behoeve van behoud van de betaalbare leefbaarheid in de dorpen.

Eerder maakten beide organisaties zich al sterk voor de komst van de wooncoöperatie, waarbij huurders meer inspraak kunnen verkrijgen bij de corporaties. Dit staat ook vastgelegd in de gemeentelijke prestatieafspraken, de afspraken tussen huurdersorganisaties, de gemeente Oldambt en de corporaties.

Vertegenwoordigen

Wie het nteressant lijkt om ook de huurdersbelangen te vertegenwoordigen in het postcodegebied van Finsterwolde of voor de Huurders Organisatie Oldambt, dan kan men voor deelname in Finsterwolde mailen naar fiwoco@outlook.com en voor deelname aan de Huurders Organisatie Oldambt naar how.oldambt@outlook.com.

Beiden organisaties werken nog aan nieuwe websites en facebookpagina's maar zijn al wel te vinden op twitter.

Twitter

Het twitter account van de HOO is @HuurdersOldambt

Het twitter account van SHBF is @huurfinsterwold

 

Bekijk ook

Sociale huur in Oldambt dupe van regionale afspraken

De Huurders Organisatie Oldambt (HOO) maakt zich grote zorgen over de impact van het Regionale Prestatiekader RWLP 2018-2023, dat afgelopen 28 september werd ondertekend door o.a. de Gemeente Oldambt
 
Lees het hele bericht

Woonlastenonderzoek Oldambt

In Oldambt wordt in samenwerking met huurdersorganisaties en corporaties Acantus en Groninger Huis een woonlastenonderzoek gedaan. Het woonlastenonderzoek kijkt naar de betaalbaarheid van het wonen onder huurders.
 
Lees het hele bericht

Naamsverandering HOW

De HOW heeft een naamsverandering ondergaan en heet voortaan Huurders Organisatie Oldambt. In 2010 zijn de voormalige gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten gefuseerd tot de gemeente Oldambt. Omdat het werkterrein van de voormalige Huurders Organisatie Winschoten binnen de gemeente Oldambt valt, leek het passend om onze naam ook hierop aan te passen. De naamswijziging is op 10 april 2018 t…
 
Lees het hele bericht