Acantus

Terug naar Nieuws

Wat is een HAG?

Een HAG bestaat uit ongeveer 10 tot 15 mensen en

wordt per onderwerp ‘opgericht’. Op deze manier

krijgt u als huurder de kans om incidenteel mee te

denken over een bepaald onderwerp.

In vier bijeenkomsten komt de HAG bijeen. De opzet

van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

1.Inleiding

In de eerste bijeenkomst zet een medewerker van

Acantus, eventueel ondersteund door een extern

deskundige,

uiteen wat onze vraag is. We laten zien

aan wat voor antwoorden of oplossingen

wij zelf

denken.

Natuurlijk is er veel ruimte om vragen te

stellen

en te discussiëren.

2 & 3. Adviesvorming

In de tweede en derde bijeenkomst komt u samen

met de andere deelnemers bijeen, onder

leiding van

een adviseur van de Woonbond. In deze twee bijeenkomsten

werkt de HAG samen met de adviseur de

vraag uit en komt de groep tot een advies.

Dit gebeurt

op een ongedwongen manier. Alle inbreng

is welkom.

Een onafhankelijk notulist maakt een verslag

van de

bijeenkomsten. Er zijn tijdens deze bijeenkomsten

geen medewerkers van Acantus aanwezig.

www.acantus.nl

4. Advies

In de laatste bijeenkomst presenteert de HAG het

advies

aan Acantus. Wij geven een korte reactie op

het advies. Er is ruimte voor overleg over het advies

en vragen vanuit Acantus aan de bewoners.

Het vervolg

Na deze vier bijeenkomsten gaat Acantus aan de slag

met het advies. Natuurlijk wordt u op de hoogte

gehouden

van de keuzes die Acantus, op basis van

het advies, maakt.

Geef u op!

Wilt u meedenken met Acantus en vindt u het leuk

andere huurders te ontmoeten? Geef uzelf dan op als

deelnemer van een HAG. U kunt zelf aangeven welke

onderwerpen of thema’s uw interesse hebben. Op

deze manier kunnen wij u in de toekomst uitnodigen

voor onderwerpen die u interesseren. Onderwerpen

waar u aan kunt denken zijn:

dienstverlening

onderhoud

welzijn

zorg en ouderen

leefbaarheid

bewonersbetrokkenheid

communicatie

financiën

duurzaamheid

U kunt zich opgeven via

meepraten@acantus.nl

of neem contact op met onze Klantenservice via

0900 - 8400. Wilt u uw naam, adres,

contactgegevens en onderwerpen

van uw voorkeur aan

ons doorgeven?

Voel je

thuis

Acantus vraagt uw advies

Wij hechten veel waarde aan uw mening, ideeën en adviezen. Dit kan gaan over onze dienstverlening, uw

huis of over de woonomgeving. Wij hebben regelmatig overleg met huurdersorganisaties over zaken als:

het huurbeleid, onze dienstverlening en het onderhoud. Doordat er steeds minder leden zijn, willen we

ook andere vormen van bewonersparticipatie benutten.

We merken dat huurders vaak achteraf worden betrokken bij beleid. Er is iets gemaakt en dan komt de

vraag: wat vindt u ervan? Acantus wil haar huurders graag eerder betrekken, nog voordat er iets op papier

staat. Door middel van een vroege inventarisatie kunnen we de wensen, behoeften en adviezen van onze

huurders direct meenemen. Een vorm van bewonersparticipatie waarmee we huurders eerder gaan

betrekken

is een huurderadviesgroep (HAG).

Juli 2013

 
 

Bekijk ook

Sociale huur in Oldambt dupe van regionale afspraken

De Huurders Organisatie Oldambt (HOO) maakt zich grote zorgen over de impact van het Regionale Prestatiekader RWLP 2018-2023, dat afgelopen 28 september werd ondertekend door o.a. de Gemeente Oldambt
 
Lees het hele bericht

Woonlastenonderzoek Oldambt

In Oldambt wordt in samenwerking met huurdersorganisaties en corporaties Acantus en Groninger Huis een woonlastenonderzoek gedaan. Het woonlastenonderzoek kijkt naar de betaalbaarheid van het wonen onder huurders.
 
Lees het hele bericht

Huurders Organisaties Oldambt in een nieuw jasje

Huurders Organisatie Winschoten heeft een naamsverandering ondergaan en heet nu Huurders Organisatie Oldambt (HOO). Tevens is in Finsterwolde de Stichting Huurders Belangen Finsterwolde (SHBF) opgericht, als opvolger van de Huurderscommissie te Finsterwolde.
 
Lees het hele bericht